Granulas

Granulas ir videi draudzīga degviela

Granulas ir vienīgais pieejamais CO2 neitrāls fosilā kurināmā aizstājējs industriālā mērogā.

Kokskaidu granulas

Daudzpakāpju procesā, kurā netiek iesaistītas ķīmiskas piedevas, šķirojot, drupinot, žāvējot un presējot materiālu, veidojas dabīgas kokskaidu granulas ar diametru 6 mm. Kokskaidu granulas ir ērts biokurināmais, ko var izmantot gan mājsaimniecībās, gan automatizētās rūpniecības sistēmās.

Lielāko daļu “Graanul Invest” produkcijas (98%) veido industriālās granulas. “LATGRAN” tās ir 100%. Lielākā daļa granulu tiek eksportētas ārpus Baltijas valstīm. Galvenie industriālo granulu tirgi ir Apvienotā Karaliste, Dānija un Nīderlande. Industriālās granulas galvenokārt izmanto spēkstacijās un koģenerācijas stacijās enerģijas un siltuma ražošanai, aizstājot fosilo kurināmo.

“LATGRAN” gadā saražo 600 000 t kokskaidu granulu, kas atbilst 3 000 000 MWh ilgtspējīgas enerģijas no CO2 neitrālas koksnes biomasas. “Graanul Invest” grupas kopējā ražošanas jauda, ieskaitot visas 12 ražotnes, ir līdz 2,7 Mt.

Granulas ir ilgtspējīgs un CO2 neitrāls biokurināmais

Kokskaidu granulas ir viens no elastīgākajiem un efektīvākajiem atjaunojamās enerģijas avotiem. Šis cietais biokurināmais ir labākais industriālā mēroga aizstājējs lielākajai daļai tradicionālo ogļu siltumenerģijas un elektroenerģijas staciju.

Granulas ir augstas enerģijas kurināmais materiāls, ar ko var aizstāt gāzi, eļļu vai degslānekli. Sadedzinot fosilo kurināmo, mēs arvien vairāk pievienojam jaunu oglekli no zemes un veicinām antropogēnās klimata pārmaiņas. Jebkurš fosilais materiāls, ko mēs varam atstāt zemē, ir solis tuvāk klimata problēmu risināšanai.

“LATGRAN” vismodernākā granulu ražošana

Visas “LATGRAN” granulu ražotnes ir vērstas uz pastāvīgiem uzlabojumiem, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku efektivitāti. “Graanul Invest” grupā mēs novērtējam mūsu vispārējos ieguvumus videi, pamatojoties uz dzīves ciklu. Lai gan kokskaidu granulas ļauj enerģijas ražotājiem novērst vairāk nekā 90% fosilo emisiju, neapdraudot enerģijas ražošanas apjomu, pilnībā pārredzama vērtības veidošanas ķēde var nodrošināt papildu efektivitāti un turpināt atbalstīt globālo klimata problēmu risināšanu. Kopš 2018. gada mēs esam aprēķinājuši, uzraudzījuši un pārbaudījuši savu ietekmi uz vidi, pamatojoties uz atjaunojamās enerģijas direktīvā noteikto dzīves cikla pieejas metodoloģiju. Tas ir viens no mūsu galvenajiem snieguma rādītājiem, jo tajā tiek ņemta vērā mūsu izejvielu ieguves ķēdes veiktspēja, ražošanas pēda un gatavā produkta loģistika. Mūsu ietekme jau tagad ir vislabākā klasē, taču mums ir jāuzlabo visi vērtības veidošanas ķēdes posmi, lai paātrinātu mūsu pozitīvo ietekmi uz klimata pārmaiņu radīto problēmu.

Grupas kokskaidu granulu ražošanas CO2 pēdas nospiedums ir pastāvīgi samazināts par vairāk nekā 5% gadā, kā rezultātā granulās ir 6,63 gCO2 eq/MJ enerģijas.

“LATGRAN” ir ievērojama pozitīva ietekme uz grupas transporta radīto CO2 pēdu, jo divas no mūsu rūpnīcām var izmantot efektīvāko sauszemes transportu – dzelzceļu gan izejvielu plūsmām, gan granulu transportēšanai uz Baltijas jūras ostām, lai tās nosūtītu uz ārvalstīm.

Kokskaidu granulas tiek ražotas tikai no mežsaimniecības un kokzāģētavu atlikumiem

Kokskaidu granulas ir videi draudzīgs biokurināmais, ko iegūst no meža un koksnes rūpniecības ražošanas atlikumiem. Granulas ražo no mežrūpniecības atlikumiem (zāģskaidām, šķeldas) un zemas kvalitātes apaļkoksnes, kas nav piemērota zāģmateriālu vai citu koksnes produktu ražošanai.

Mūsu kokskaidu granulu recepte

2021. gadā mūsu ražotnes izmantotās izejvielas tika iedalītas: 55.72% kokzāģētavu atlikumiem, no kuriem lielāko daļu veidoja šķelda – 26,82% no kopējā izmantotā materiāla. Zāģskaidas un ēveļskaidas veidoja attiecīgi 21,48 % un 6,92%. Zāģētavās noraidīto apaļkoku daļa bija 0,5%. Meža apsaimniekošanas atlikumu, t. i., zemas kvalitātes stumbru koksnes, kas nav piemērota citām nozarēm, īpatsvars mūsu izejvielu grozā bija 45,48%. Stumbru koksnes īpatsvars mūsu izejvielu grozā ir samazinājies par vairāk nekā 10% salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Mūsu ražošanas vadītāju pieredze garantē visaugstāko granulu kvalitāti un rūpīgi kombinētu recepti. Lai panāktu vienādu kvalitāti, industriālo kokskaidu granulu ražošanā tiek sajauktas visas piecas izejvielu grupas. Lai panāktu resursu efektīvu izmantošanu un pareizi ievērotu atkritumu hierarhiju, enerģētikas nozare nevar būt izvēlīga izejvielu ziņā. Tāpēc mēs izmantojam visas minētās izejvielu kategorijas un visas vietējās koku sugas. Enerģētikas nozarei ir jāpieņem un jāpārstrādā viss, kas palicis pāri no kokzāģētavām vai mežsaimniecības nozares, kas atrodas ražotnes tuvumā. Rūpnīcu ražošanas vadītāju ilggadējā pieredze ļauj sasniegt vislabāko kokskaidu granulu kvalitāti, kas nodrošina to, ka tiek ievērotas garuma, cietības, daļiņu izmēra un siltumspējas prasības pat pie pastāvīgi mainīga materiāla un laikapstākļiem. Mēs regulāri analizējam produkcijas kvalitāti katras ražotnes laboratorijā vairākas reizes dienā; turklāt granulu kvalitāti regulāri pārbauda neatkarīgas laboratorijas gan starpposma noliktavās, gan pie klientiem uz vietas.

Vai vēlaties iegādāties mūsu grupas ražotās granulas?

Kontakti
Languages