Atbildība

Augsti standarti - Ilgtspējīga apgāde

Mēs ievērojam “Graanul Invest” grupas principus un kritērijus, kas ir atzītākās ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sistēmas, kas ir pamatā meža īpašnieku darbības ekonomisko, sociālo un ekoloģisko aspektu novērtēšanai. Pievienojoties sertificētas koksnes pārstrādes kopienai, mēs atbalstām tādu mežu apsaimniekošanu, kas saglabā vērtīgas ekosistēmas un nodrošina drošus, veselīgus un taisnīgus darba apstākļus mežā strādājošajiem. Ar koksnes sertifikāciju mēs izslēdzam jebkādu nepārbaudītu materiālu, kura izcelsme var būt no videi un sabiedrībai kaitīgiem avotiem. Trešo pušu kontrole palīdz nodrošināt, ka pašreizējiem, kā arī nākotnes klientiem un partneriem tiek sniegti vislabākie pakalpojumi.

Mūsu izmantotie materiāli vienmēr atbilst vietējās meža un koksnes rūpniecības atlikumu plūsmām. Mūsu iegūtā koksnes biomasa dod iespēju maziem un lieliem mežu īpašniekiem, kā arī kokapstrādes uzņēmumiem radīt un iegūt vērtību no mežizstrādes atlikumiem un bojātiem baļķiem.

Mēs izmantojam tikai rūpīgi atlasītus sertificētus piegādātājus, kuri ir pierādījuši, ka saprot un īsteno ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sistēmu prasības. Mēs dodam priekšroku izejvielām no sertificētiem mežiem, bet pieņemam arī materiālu no maziem mežu īpašniekiem, kuriem ir izcilas procedūras, bet kuri nav izgājuši brīvprātīgo, bet dārgo sertifikāciju. Jebkurā gadījumā mēs pārliecināmies, ka visiem materiāliem ir veiktas līdzvērtīgas pārbaudes attiecībā uz likumību, izcelsmi, vidi un veselību un drošību. Tas attiecas gan uz piegādātāju, gan rūpnīcu līmeni. Lai nodrošinātu uzticamību un efektivitāti, katru gadu tiek pārskatīta un revidēta visa iepirkuma procedūra.

Lasīt vairāk par “Graanul Invest” grupas sertifikātiem

Efektīva ražošana ar minimālām emisijām

“LATGRAN” mēs katru dienu cenšamies samazināt vides piesārņojumu un palielināt ražošanas efektivitāti. To var panākt tikai ar inovatīvām tehnoloģijām, pastāvīgu uzraudzību un labi apmācītām, profesionālām komandām.

Mēs pastāvīgi uzlabojam darbības rezultātus un nodrošinām pietiekamu informāciju un resursus, lai sasniegtu savus mērķus. Pieņemot jaunus lēmumus, mēs nepārtraukti izvērtējam to tūlītējo un ilgtermiņa ietekmi uz mūsu darbiniekiem, klientiem, ieinteresētajām pusēm, vidi, efektivitāti un uzņēmējdarbību.

Mēs sadarbojamies ar uzticamiem partneriem

Mēs sadarbojamies tikai ar tādiem partneriem, kas darbojas saskaņā ar tādiem pašiem kvalitātes, vides, energoefektivitātes un darba drošības principiem kā mēs. Mēs izmantojam tikai tādus piegādātājus, kas atbilst ilgtspējīgas mežsaimniecības standartiem un piegādā atbilstošus produktus.

Korupcijas riska mazināšana ir neatņemama mūsu darbības sastāvdaļa. Izmantojot līgumattiecības, izpratnes veicināšanu, elektroniskos maksājumus un pastāvīgu revīziju, esam izveidojuši uzticamības pārbaudes sistēmu, kas nepieļauj neētisku rīcību mūsu vērtības veidošanas ķēdē.

Lasīt “Graanul Invest” mūsu pretkorupcijas politiku

Mūsu darbinieki ir mūsu spēks

“LATGRAN” ražotnēs un galvenajā birojā strādā aptuveni 120 darbinieku. Mūsu darbinieki ir uzņēmuma centrālais balsts un mūsu galvenais spēks, kas ļauj mums būt daļai no pasaulē vadošās granulu ražošanas grupas.

Visas mūsu ražotnes nodrošina stabilas un izaicinošas darba iespējas lauku apvidos. Būdami nozīmīgi reģiona darba devēji, mēs uzturam ciešu saikni ar vietējām kopienām.  Mēs aktīvi mudinām savus darbiniekus veicināt izpratni par kvalitāti, vidi, energoefektivitāti un arodveselību. Mēs iekšēji iesaistām savus darbiniekus darba grupās, kurās viņi var sniegt idejas un zināšanas inovāciju un inženiertehniskajiem projektiem. Mēs cenšamies nepārtraukti pilnveidoties un atbalstām savus darbiniekus mācībās un apmācībās. Mēs arī aktīvi atbalstām savu darbinieku fitnesa un sporta aktivitātes, lai veicinātu veselīgu garu un ķermeni.

Languages